Trainingsdag Rouw en verlies bij kinderen: bewust omgaan met de dood

Voor wie?

Deze training is geschikt voor iedereen die met kinderen en ouders werkt, zoals leerkrachten, pedagogisch medewerkers, kindercoaches, jeugdzorgwerkers, uitvaartbegeleiders ed.

Waar gaat deze training over

In de training bespreken we onderstaande punten:

We gaan in op hoe we onszelf en ons kind voor kunnen bereiden op dat wat onvermijdelijk komen gaat. Het is goed om als ouder(s) en/of verzorger(s) inzicht te hebben in het concept dood zoals kinderen het zien en handvatten te krijgen in het bespreekbaar maken van dit onderwerp. Op die manier leer je, hoe je je kind kunt begeleiden in wat het betekent als iets of iemand dood gaat.

In deze training beginnen we met een uitleg over de dood. Wat is dood gaan en hoe zien kinderen het concept dood? Wat weten kinderen op welke leeftijd over dood? We kijken naar oorzaken van de dood en hoe je kunt omgaan met de dood. We bespreken de emoties verdriet en gaan in op het onderwerp afscheid nemen bij ziekte. Vervolgens komt omgaan met de dood aan bod en gaan we daarna in op enkele rouwinzichten en theorieën vanuit de geschiedenis tot nu. Daarna bekijken we hoe een rouwproces eruit ziet en gaan we in op het rouwproces bij kinderen. We bespreken wat het belang is van een goede verwerking. Kinderen tonen hun verdriet niet altijd. Hoe kun je als ouder dan zien dat je kind verdrietig is en wanneer begint het rouwproces bij je kind? Deze zaken komen in deze training eveneens aan bod.

Je ervaart daarnaast een aantal activiteiten die je samen met een kind kunt doen, die kunnen bijdragen aan het verwerkingsproces. Voor de trainingen geldt dat de opdrachten, die vooraf aan de training thuis gemaakt zijn, tijdens de trainingsdag worden besproken.

De dood is een moeilijk onderwerp. De meeste mensen praten er liever niet over, maar het is goed om stil te staan bij dit onderwerp en je voor te bereiden op wat (ooit) gaat komen. Zo kun je je kind helpen het rouwproces beter te doorlopen.

Het tarief

Het tarief per 2020 is € 275,00 (exclusief btw).

Je ontvangt een lunch met drankjes. Uiteraard zijn koffie, thee en water de hele dag inbegrepen, evenals iets te snoepen. Je ontvangt tevens een hand-out en een certificaat van deelname met hierop (indien van toepassing) de accreditatie punten voor SKJ (dit zijn 11 punten voor 2019/2020).

De training duurt de hele dag. Start om 09:00 uur duurt tot ca. 17:15 uur.

LET OP!! Er staan zelfstudie uren voor deze trainingsdag. Bij aanmelding ontvang je een opdracht welke je thuis dient uit te werken, alvorens je deel kunt nemen aan de trainingsdag. De uitwerking van de opdracht wordt tijdens de trainingsdag besproken. Deze opdracht is verplicht voor het afronden van de trainingsdag, het ontvangen van het certificaat en het toekennen van eventuele accreditatie punten.

Klik hier voor de agenda

Voor meer informatie of direct aanmelden klik hier

© Janine Wijnberg – Prevent Coach